Ποιοί Είμαστε;

Το παρόν σωματείο, ιδρύθηκε θέλοντας πρωτίστως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διερμηνέων-μεταφραστών, σπάνιων γλωσσών, οι οποίοι απασχολούνται στην Ελλάδα εδώ και χρόνια από τους διάφορους κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς, χωρίς να τους προσφέρεται οποιαδήποτε εξασφάλιση και εγγύηση για το επαγγελματικό τους μέλλον καθώς επίσης και καμία επίσημη αναγνώρισή τους. Λέγοντας αναγνώρισή τους, εννοούμε την έλλειψη πλαισίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης τους από το Ελληνικό Κράτος.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ανωτέρω επαγγελματίες, παραμένουν ουσιαστικά στάσιμοι στο επίπεδο των επαγγελματικών τους γνώσεων, χωρίς να εκπαιδεύονται, μετεκπαιδεύονται ή να παρακολουθούν σχετικά σεμινάρια π.χ. τεχνικής διερμηνείας ή επιστημονικής ορολογίας και η μόνη τους εξέλιξη βασίζεται στην εμπειρία τους πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Τα προηγούμενα χρόνια, λόγω και της αδιαφορίας του Κράτους πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, κάποιες Μ.Κ.Ο. προσπάθησαν από μέρους τους και σε ένα δικό τους ανεπίσημο πλαίσιο, να πιστοποιήσουν διερμηνευτικές και μεταφραστικές ικανότητες, σε εργαζόμενους τους, προσφέροντάς τους μια αρχική και όχι τόσο ολοκληρωμένη εκπαίδευση, δεσμεύοντάς τους σε αποκλειστική σε αυτούς εργασία.

 

Επίσης, ο κλάδος διερμηνέων-μεταφραστών, σπάνιων γλωσσών, αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματά του. Αυτά έχουν να κάνουν αφενός με την μη εξασφάλιση σταθερής απασχόλησής τους από το Κράτος και αφετέρου με την μη επίδειξη φερεγγυότητας του Κράτους στο επίπεδο των οικονομικών του υποχρεώσεων. Έτσι ένω απασχολούνται, σε πάρα πολλές κρατικές υπηρεσίες όπως, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, τα Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών κ.α, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και εργατικότητα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, η Πολιτεία δεν έχει επιδείξει την ίδια υπεύθυνη στάση απέναντί τους, δημιουργώντας ένα νομικό πλαίσιο, που θα διευκόλυνε το έργο τους, θα τους αναγνώριζε επίσημα και που θα είχε ως συνέπεια, την διεκδίκηση από μέρους τους των εργασιακών προνομίων που δικαιωματικά τους αναλογούν. 

Διακρίνοντας λοιπόν όλα τα ανωτέρω προβλήματα, που απασχολούν τον κλάδο μας, εμείς οι διερμηνείς-μεταφραστές, σπάνιων γλωσσών, αναλάβαμε την πρωτοβουλία για την δημιουργία σωματείου. Την 10η Ιανουαρίου του έτους 2016, ιδρύσαμε το σωματείο μας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ/ΕΛ.ΕΝ.ΔΙ.ΜΕ.ΣΓ.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Taheri Forough


Αντιπρόεδρος

Merikhi Aria

Γενική Γραμματέας

Feng Linda

Ταμίας

Ασούρ Ζαλάλ

Μέλος Δ.Σ.

Muhammad Faisal